Panele fotowoltaiczne

instalacja fotowoltaiczna, TAK, to się opłaca !
Osiągalna rentowność może sięgnąć nawet 13% w skali roku.

4 panele o mocy 280W każdy4 panele o mocy 280W każdy
Roczna produkcja prądu1120 W x 1000 godzin = 1120 kWh
Cena zakupu energii z sieci 0,70 zł
Koszt PROSUMENTA – opust20%
Cena energii po opuście0,7 – 20% = 0,56 zł
Wartość wyprodukowanej energii el.1120 kWh x 0,56 zł = 627,20 zł
Koszt zakupu instalacji za 1 kW z montażem4800 zł brutto
RENTOWNOŚĆ627,2 / 4800

13,1 %
Instalacja zwraca się po 8 latach

Panele fotowoltaiczne – niedoceniane źródło energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne, nazywane też fotowoltaika, instalacje PV, baterie słoneczne przekształcają energię słońca w energię elektryczną.

Domowa instalacja fotowoltaiczna może zaspokoić 100% zapotrzebowania na prąd.
Dobrze zaprojektowana instalacja PV może zaspokoić potrzeby energetyczne przeciętnej polskiej rodziny. Prąd ten z powodzeniem zasili domowe urządzenia: pralkę, lodówkę, telewizor, komputer, suszarkę, żelazko. Dostarczy prąd do oświetlenia, a nawet do ogrzania domu zimą.

Wyprodukowany i niewykorzystany prąd można odsprzedać do zakładu energetycznego.
To właśnie oznacza nowe określenie „Prosument”, które powstało z połączenia słów PROducent i konSUMENT. Część energii, której nie skonsumujemy na bieżąco można odsprzedać. Energia, która dociera ze słońca jest znacznie większa latem, a mniejsza zimą. Oznacza to, że latem, kiedy jest dużo słońca produkcja jest największa i prawdopodobnie nie zużyjemy całej wyprodukowanej energii, w przeciwieństwie do okresu zimowego, gdy będzie jej za mało. Z pomocą przychodzi wówczas, projektowany przez ustawodawcę, półroczny okres rozliczania się z zakładem energetycznym, który odliczy od ilości energii pobranej przez Państwa z sieci zimą, tę ilość, którą Państwa instalacja wyprodukowała i przekazała do sieci latem. Zatem, przy odpowiednim dobraniu wielkości instalacji zapłacicie Państwo za prąd zasilający Wasz dom 0 zł. W praktyce to może być ok. 20 zł, bo przecież opłaty stałe trzeba zapłacić.

Do odsprzedaży nadwyżek prądu konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej.
Produkcja prądu w ramach domowych instalacji fotowoltaicznych i odsprzedaż niewykorzystanych nadwyżek nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej, koncesji ani innych uciążliwych i kosztownych formalności. Jeśli moc przyłączonej instalacji nie jest większa niż określona w umowie z dostawcą energii, do rozpoczęcia odprzedaży wystarczy proste zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zmian w konstrukcji domu.
Montaż instalacji nie wymaga na ogół wzmacniania dachów, standardowo projektowanych na obciążenia dużo wyższe niż te, które pochodzą od paneli. Jedynym wymogiem jest zapewnienie panelom wymaganej niezacienionej powierzchni dachu. Dla paneli o łącznej mocy 5 kW minimalna wymagana powierzchnia to ok. 30 m2.

Odpowiednie usytuowanie instalacji fotowoltaicznej.
W prawidłowym projekcie instalacji fotowoltaicznej muszą zostać uwzględnione: kierunek usytuowania instalacji, nachylenie dachu i dostępna powierzchnia
dachu. Zasadniczo najwyższy uzysk energii dla odbiorników zapewnia instalacja fotowoltaiczna o orientacji ściśle południowej i kącie nachylenia zbliżonym do 30 stopni. Jednak odpowiednie postępowanie użytkowników również odgrywa tu ważną rolę. W większości przypadków instalacja skierowana na południe generuje najwięcej energii, kiedy pobór mocy w gospodarstwie domowym jest niski. To oczywiście zmniejsza wskaźnik zużycia własnego w systemie.

Nasza Oferta

Proponujemy Państwu zestawy fotowoltaiczne na bazie różnych komponentów, które zostały już wielokrotnie sprawdzone.
Zapraszamy do kontaktu, w celu analizy możliwości i kalkulacji wariantu indywidualnego.