Niniejszym informujemy, iż:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Bio-Energetyka Sp z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Ogrodowa 4, NIP: 669-251-67-33, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, e-mail arkadiusz.witowski@gmail.com
2. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy.
3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
5. dane mogą być przekazywane odbiorcom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, konsultingowe, audytowe; firmy kurierskie, podmioty obsługujące systemy informatyczne, banki, operatorzy płatności, podmioty powiązane z administratorem. W przypadku innych odbiorców dane będą przekazywane jedynie w granicach określonych przepisami prawa.
6. przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.